Българската криминалистика се развива по швейцарски модел

07 Jan 2019

Престъплението е действие, чиито мотиви често прехвърлят границите на здравия разум. По един или друг начин то е част от действителността, в която живеем. Мащабите, с които се разраства, за да придобие размерите на организирана престъпност, налагат изучаването и анализирането му. Именно с това се занимава специална наука, която обхваща съдебната медицина, криминалистиката и криминологията, за да хвърли светлина върху самото престъпно явление и достигне до същността му. Откриването, идентифицирането и изследването на материалните следи от престъплението са основните параметри, по които работят съвременните криминалисти и криминолози, които ежедневно се сблъскват с изобретателността на престъпните мозъци. Сред най-напредналите в научните разработки и използването на тези данни е Училището по криминалистика във Факултета по право и наказателно-правораздаване към Лозанския университет в Швейцария. Негови експерти, сред които и световно известният криминолог проф. Пиер Марго, участваха в съвместен българо-швейцарски проект за повишаване на капацитета на българските криминалисти в процеса на събиране и изследване на материалните следи от местопрестъпления. В края на 2018 г. в Академията на МВР в столицата бе открита модерна лаборатория за обучение на специалисти в областта на криминалистиката:

Мисля, че лабораторията отговаря напълно на нивото на другите европейски лаборатории – каза проф. Пиер Марго в специално интервю за Радио България. – Що се отнася до България, може би е необходимо по-широкото използване на съвременните методи и технически средства за събиране на веществени доказателства в следствените служби. Защото не е достатъчно да имаш добра централизирана лаборатория, ако събраният материал е некачествен или не отговаря на целта на разследването. Хубаво е, че в академията на МВР има специализирано обучение в тази посока.

Това е първият проект за българо-швейцарско сътрудничество, в който преподаватели от швейцарската школа по криминология помагат на българските си колеги в специализираното обучение. Смятам, че тези контакти ще продължат и извън програмите на проекта – отбеляза проф. Марго и добави:

Материалната следа е сред най-важните елементи за разкриване на организираните престъпления или мащабни престъпни групировки. Например тук, във вашата лаборатория, имате цял сектор за изследване на документи, свързани със самоличността, класифицираната информация и сигурността. Обикновено към една престъпна мрежа действа ядро за фалшиви документи за самоличност. Ако сега например засечем в Швейцария, България, Германия или в Италия някакъв фалшив документ, който идва от една и съща организация, вече имаме информация за самата престъпна групировка. По този начин разследването може да протече по-бързо и да достигне дори до босовете на организацията. Истината е, че дълго време не се обръщаше внимание на материалната следа за сметка на традиционното разследване с разпити на евентуални заподозрени и свидетели. Това ограничава следствието до определен кръг от хора, които вероятно са забелязали нещо, не са видели добре или лъжат.

Проф. Пиер Марго е изследовател, чиято страст е откриването на физически следи, които, ако се използват извън рамките на доказателствата, могат да предотвратят престъпления от голям размер. Е, не можем да очакваме чудеса, разбира се, но ако успеем да разбием организирана престъпна групировка преди да удари, можем да спасим човешки живот, политически личности или търговска дейност – отбеляза швейцарският професор и добави. – Когато идентифицираме такова явление, което не е изолирано престъпление, успяваме да разрешим случая много по-лесно и бързо. Развитието на системите за криминално разузнаване са области за настоящ и бъдещ прогрес.

Източник: БНР