АОП представи резултатите от изпълнението на проект за развитието на „зелените“ обществени поръчки в България

19 Jun 2019

На 19 юни 2019 г. в София се проведе заключително информационно събитие на проект „Методическа подкрепа за развитието на „зелените“ обществени поръчки в България“, изпълняван от Агенцията по обществени поръчки (АОП), финансиран по Българо-швейцарската програма за сътрудничество.
По време на събитието бяха представени резултатите от изпълнението на проекта. Ключови сред тях са: извършеното проучване и прогнозиране на потенциала на националния пазар на „зелени“ обществени поръчки, в резултат на което е разработено „Практическо помагало за възлагане на „зелени“ обществени поръчки"; издаден е Каталог с добри швейцарски практики в областта на устойчивите обществени поръчки; проведени са осем обучения на тема „Възлагане на зелени обществени поръчки. Добри практики от Швейцария“ с участието на швейцарски експерти; организиран е дистанционен обучителен курс съвместно с Института по публична администрация.
Основна цел на проекта на АОП е да насърчи възлагането на „зелени“ обществени поръчки в страната и да разясни как те могат да бъдат използвани като полезен инструмент за реализиране на последователни и целенасочена политика в областта на устойчивото възлагане. Друг важен аспект е повишаване на информираността както на възложителите, така и на стопанските субекти за добрите практики по прилагане на иновативни, енергийно-ефективни решения и технологии с най-ниско вредно въздействие върху околната среда.
Важен принос от изпълнението на проекта е създадената основа за развитие на „зелени“ и устойчиви обществени поръчки и през следващият 7-годишен период.