Сигурност

 Законова основа

Тематичен фонд „Сигурност” се финансира в рамките на Споразумението за Тематичен Фонд Сигурност между Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество (ШАРС), дирекцията „Мониторинг на средствата от ЕС“ към Министерския съвет на Република България (НКЗ), Министерство на вътрешните работи, Министерство на правосъдието и Прокуратурата на Република България, подписано на 27 юли 2011г.

Фонд „Сигурност” е част от Рамковото споразумение за Българо-швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на икономическите и социални различия в разширения Европейски съюз, подписано от Федералния съвет на Конфедерация Швейцария и правителството на Република България на 7 септември 2010 г.

Отговорни структури

ШАРС и НКЗ са структурите, отговорни за изпълнението на Тематичен фонд „Сигурност”.  Те, от своя страна, са делегирали управлението на Фонда на Швейцарско Междинно Звено, което е консорциум от три швейцарски организации: ТC Team Consult, Coginta и Женевски център за демократичен контрол на въоръжените сили.

Основни цели

Основната цел на ТФ „Сигурност” е подпомагане на България за подобряване на сигурността в обществото и за борба с корупцията и организираната престъпност.

Специфичните цели на Фонд „Сигурност” включват:

  • превенция на детската престъпност
  • детско правосъдие и превенция на престъпления извършени от или срещу деца
  • изграждане на капацитета на полицейските служители с фокус върху защита на човешките права при изпълняване на задълженията им
  • изграждане на капацитета на криминолозите
  • повишаване на капацитета в проследяването на откраднати моторно-превозни средства съгласно чл. 100 от Шенгенската конвенция
  • изграждане на капацитета на Асоциация на прокурорите в България в областта на екологичната сигурност
  • повишаване капацитета на прокуратурата за борба с организираната престъпност, трафика на хора и прането на пари
  • превенция на трафика на хора; ре-интеграция и подкрепа за жертви на трафик на хора

Бенефициенти

Бенефициенти по ТФ „Сигурност” са Главна Дирекция „Национална Полиция”, Академия на Министерство на Вътрешните работи и Национален Институт по Криминалистика и Криминология като институции на МВР, Министерство на Правосъдието, Прокуратура на Република България, Асоциация на прокурорите в България, Национална Комисия за борба с трафика на хора, Мисия на Международната организация за миграция, Асоциация Анимус и Център за изследване на демокрацията.

Финансирани проекти

По ТФ „Сигурност” се финансират 11 проекта на обща стойност 9 598 457  щвейцарски франка,  като безвъзмездната помощ от Швейцария е в размер на 8 274 412 швейцарски франка. Осем от проектите се осъществяват от държавни институции и три от неправителствени организации.