Заключителната конференция по проект „Укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на правосъдието за деца“

На 25 септември /вторник/ от 9.00 ч. в х-л „Балкан“ в София министър Цачева и посланикът на Швейцария у нас Н. Пр. Мюриел Берсе Коен ще вземат участие в заключителната конференция по проект „Укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на правосъдието за деца“.

По време на форума ще се конкретизират извършените дейности  по привеждане на правната рамка на системата за правосъдие за деца у нас в съответствие с европейските и международни стандарти и подобрявана на квалификацията на магистрати и експерти, ангажирани в работа с малолетни и непълнолетни, както постигнатите резултати по сформиране на пилотни съдебни състави за работа с деца и изграждането на „сини стаи“ в страната.