ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ "НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНИЯ ДИАЛОГ И ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА ТРУД НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ"

Заключителната конференция, организирана от Националния институт за помирение и арбитраж (НИПА) по проект „Подобряване на нормативната уредба на правото на стачка“ като Компонент 2 на проект на МТСП „Насърчаване на социалния диалог и подобряване на условията на труд на работниците и служителите“, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Тематичен фонд „Партньорство и експерти“ ще се проведе на 17 ноември (петък) 2017 г. от 09:00 часа в „Бест Уестърн Хотел Експо“, зала „Еспланада“ I + II, ниво мецанин, гр. София 1784, бул. Цариградско Шосе 149.