Заключителна конференция на Българо-швейцарската програма за сътрудничество в борбата с трафика на хора

Заключителната конференция на Българо-швейцарската програма за сътрудничество в борбата с трафика на хора и реинтеграцията на жертвите, която ще се състои на 20 септември в София, ще представи резултатите и добрите практики, постигнати в четиригодишната й работа. Специално внимание ще бъде обърнато на новите предизвикателства, свързани с борбата с трафика на хора.

Изпълнявана между 2015 и 2018 година в рамките на Тематичен фонд Сигурност на Българо-швейцарската програма за сътрудничество, Програмата обедини усилията на Националната комисия за борба с трафика на хора, Фондация „Асоциация Анимус“ и Международната организация по миграция, както и швейцарски партньори - Швейцарската федерална полиция (FEDPOL), FIZ  - Застъпничество и подкрепа за жени, мигранти и жертви на трафик, Международният център за развитие на миграционната политика и др.

Като резултат от съвместната им работа бе удвоен капацитетът за настаняване на жертви на трафик в България. Отворени бяха първите специализирани приюти:  за деца-жертви на трафик и Транзитен център-приют, който действа денонощно. Разработено бе практическо ръководство за идентификация, защита и връщане в България на жертви на трафик в Швейцария, което гарантира правата на жертвите и синхронизира съвместните действия на институциите от двете страни. Осъществени бяха пилотни инициативи и иновативни подходи в борбата с трафика на хора.

На конференцията участници в Програмата и експерти от български и международни институции ще представят постиженията на Програмата: анализи на изследователи, картографиране; разработените практически инструменти за сътрудничество и преките мерки за защита и подкрепа на жертвите на трафик; ефекта от няколко информационни кампании; конкретни и устойчиви резултати от българо-швейцарското сътрудничество в сферата на сигурността.

Целта на конференцията е и да представи платформа за дискусии между експерти по сигурността, борбата с трафика на хора и закрилата на жертвите на различни нива, както и представители на партньорски организации от България и Швейцария да споделят своите виждания и оценки.

Конференцията ще предостави и възможности за преки контакти и бъдещо сътрудничество между български и швейцарски експерти по борбата с трафика на хора, както и за подготовката на нови програми и проекти в тази сфера.

 

Повече за работата по Програмата:

Швейцарско-българско сътрудничество за идентификация и дългосрочно подпомагане на деца и възрастни жертви на трафик на хора:
http://www.swiss-contribution.bg/projects/sigurnost/shveytsarsko-balgarsko-satrudnichestvo-za-identifikatsiya-i-dalgosrochno-podpomagane-na-detsa-i-vazrastni-zhertvi-na-trafik-na-hora

Българо-швейцарски съвместни усилия за превенция на трафика на хора и за осигуряване на незабавна и безусловна закрила на жертвите:
http://www.swiss-contribution.bg/projects/sigurnost/balgaro-shveytsarski-savmestni-usiliya-za-preventsiya-na-trafika-na-hora-i-za-osiguryavane-na-nezabavna-i-bezuslovna-zakrila-na-zhertvite

Програма за превенция на трафика на хора и за идентифициране, защита, подкрепа и реинтеграция на жертви на трафик:
http://www.swiss-contribution.bg/projects/sigurnost/programa-za-preventsiya-na-trafika-na-hora-i-za-identifitsirane-zashtita-podkrepa-i-reintegratsiya-na-zhertvi-na-trafik