Откриване на "синя стая" в град Враца

В рамките на изпълнявания от Министерството на правосъдието проект „Укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на младежкото правосъдие” по Тематичен фонд „Сигурност“ на Българо-швейцарската програма за сътрудничество, в гр. Враца е изградено специализирано помещение за щадящо изслушване и разпит на деца в конфликт със закона.

 Тържественото откриване на помещението ще се състои на 22 февруари от 10.30 ч. в гр. Враца. Официални гости на събитието ще бъдат заместник-министъра на правосъдието г-н Евгени Стоянов, кмета на Община Враца г-н Калин Каменов, административните ръководители на Окръжен съд – Враца и Окръжна прокуратура – Враца, председатели на районните съдилища на територията на областта, представители на дирекции към Министерство на вътрешните работи, както и членове на Адвокатската колегия в града.