Откриване на "синя стая" в гр. Смолян

На 28 август (вторник) в 15,00 часа в гр. Смолян ще бъде открита „синя стая” за  изслушване на деца жертви и извършители на престъпления.

Това е шестото помещение за щадящо изслушване на малолетни и непълнолетни, изградено от Министерството на правосъдието с финансовата подкрепа на Българо-швейцарската програма за сътрудничество по проект „Укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на правосъдието за деца” по Тематичен фонд „Сигурност”.

Помещението е предоставено безвъзмездно от Община Смолян. Партньор по проекта са още Окръжен съд – Смолян и Районен съд – Смолян.

„Синята стая“ се намира на бул. „България“ № 12 в гр. Смолян.