Откриване на "синя стая" в гр. Хасково

На 28 август (вторник) в 09.30 часа в гр. Хасково ще бъде открита „синя стая” за изслушване на деца, жертви и извършители на престъпления. Това е петото помещение за щадящо изслушване на малолетни и непълнолетни, изградено от Министерството на правосъдието, с финансовата подкрепа на Българо-швейцарската програма за сътрудничество по проект „Укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на правосъдието за деца” по Тематичен фонд „Сигурност”. Помещението е предоставено безвъзмездно от Община Хасково. Партньор по проекта са още Окръжен съд - Хасково и Районен съд - Хасково. „Синята стая“ се намира на  ул. „Цар Освободител“ № 2 в Хасково.