Конференция за преследването на прането на пари по проекта за повишаване на капацитета на Прокуратурата

Повишеният капацитет на прокуратурата да разследва финансови престъпления и да възстановява активи е основна тема на конференция в София на 27 септември в рамките на проекта „Повишаване интегритета и мотивацията на прокурорите и наказателното преследване в контекста на новите предизвикателства, свързани с организираната престъпност“.

Проектът се изпълнява в периода ноември 2014 – септември 2018 в рамките на Тематичен фонд Сигурност на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

В рамките на проекта бе направен анализ на работата на Прокуратурата на България да проследява и замразява незаконни активи в Швейцария, разработени бяха подробни насоки за отнемане на незаконно придобити активи, депозирани в чужбина, обучени бяха прокурори, създадена бе база данни от документи, отнасящи се до отнемането на незаконно придобити активи.

Конференцията ще обсъжда конкретните резултати по специфичната цел на проекта Подобрен капацитет на прокуратурата да разследва финансови престъпления и да възстановява активи. Ще бъде дискутирана конфискацията на незаконно придобито имущество и активи в чужбина, както и сътрудничеството в тази сфера между българските и швейцарските институции.

Повече за проекта - тук