Конференция за капацитета на Прокуратурата да разследване и преследване на случаи на трафик на хора

Подобреният капацитет на Прокуратурата в разследването и преследването на случаи на трафик на хора и защита на свидетели ще е темата на конференция на 26 септември в София. Конференцията се организира в по проекта „Повишаване интегритета и мотивацията на прокурорите и наказателното преследване в контекста на новите предизвикателства, свързани с организираната престъпност“, изпълняван по Тематичен фонд Сигурност на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

В рамките на проекта бе направен анализ на българското и международното законодателство в областта на наказателното преследване за нелегалния трафик на хора, направени бяха предложения за подобряване на законодателството в тази сфера, организирани бяха обучения за прокурори за повишаване на осведомеността и възможностите им за преследване на случаи на трафик на хора.

Конференцията ще обсъжда резултатите в тази сфера от работата на четиригодишния проект, както и изводи, които са важни за бъдещата работа на Прокуратурата.

Повече за проекта - тук