Конференция по проекта за повишаване на капацитета на Прокуратурата за справяне с организираната престъпност

Конференция в София на 18 септември ще обсъжда резултатите от работата по повишаване на административния капацитет на Прокуратурата, извършена по проекта „Повишаване интегритета и мотивацията на прокурорите и наказателното преследване в контекста на новите предизвикателства, свързани с организираната престъпност“.

Проектът се изпълнява в периода ноември 2014 – септември 2018 в рамките на Тематичен фонд Сигурност на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

Една от специфичните цели на проекта бе да се повиши общият управленски и оперативен капацитет на Прокуратурата и като резултат бяха обучени близо 200 прокурори.

Конференцията ще обсъжда както резултатите от работата по тази цел на проекта, така и идеи за надграждане в бъдеще на постигнатото досега.

Повече за проекта - тук