Изложба по Българо-швейцарската програма за сътрудничество

Изложба по Българо-швейцарската програма за сътрудничество

BSCP_exhibition