Документи

Нормативни документи

Закони, наредби и други нормативни актове касаещи дейноста на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

Споразумения

Споразумения и договори с различни партньори и контрагенти по проекти на Програмата.

Доклади

Доклади и анализи от различни проекти на Българо-швейцарската програма за сътрудничество

Други

Презентации от събитие, електронни книги, брошури и др.